berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2015)

62/2015 (02.26.) A Sajóvölgye Focisuli SE 2015. évi támogatása

hatályos

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a Sajóvölgye Focisuli SE 2015. évi működési támogatására vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

[1.] A testület a 2015. évi kv.-i tartalékkeret terhére 50 e Ft-al támogatja az egyesület működését.

felelős:alpolgármester, jegyző, PFB elnök
határidő:azonnal

» A határozathoz tartozó melléklet

2015. évi határozatok