berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2015)

64/2015 (02.26.) A helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő támogatásának igénylése

hatályos

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a BMK, helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő támogatásának igénylésére vonatkozó előterjesztését és az alábbi döntést hozta:

[1.] A testület a közművelődési érdekeltségnövelő támogatási pályázatot támogatja és a 2015. évi kv.-i tartalék terhére 500 eFt saját erőt biztosít

felelős:alpolgármester, jegyző, PFB elnök, intézményvezető
határidő:azonnal

» A határozathoz tartozó melléklet

2015. évi határozatok