berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2015)

65/2015 (02.26.) A BMESZ pótelőirányzati előterjesztésel (BKÖH kerítés építés)

hatályos

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a BMESZ előterjesztését a BKÖH kerítés építésére vonatkozóan és az alábbi döntést hozta

[1.] A testület a BKÖH külterület felőli telekhatárra építendő drótfonatos kerítés anyagköltségére 220 eFt-ot biztosít a 2015. évi kv.-i tartalék terhére.
A testület egyidejűleg az intézményi kv. terhére engedélyezési az eszközbeszerzést.

felelős:alpolgármester, jegyző, PFB elnök
határidő:azonnal

» A határozathoz tartozó melléklet

2015. évi határozatok