berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2015)

66/2015 (02.26.) A 2015. évi Élelmiszerlavina programhoz történő csatlakozás

hatályos

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a BTG előterjesztését a Magyar Élelmiszerbank Egyesület által, a Syngenta Kft támogatásával szervezett „Élelmiszerlavina program”-ban történő részvételről és az alábbi döntést hozta:

[1.] A testület max. 1 ha területtel csatlakozik a programhoz, megfelelő számú jelentkező esetén.
A testület a pályázat benyújtásával és a program megszervezésével, lebonyolításával a BTG-t bízza meg.

felelős:alpolgármester, jegyző, PFB elnök, BTG vezető
határidő:2015. március 5. ill. folyamatosan

» A határozathoz tartozó melléklet

2015. évi határozatok