berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2015)

67/2015 (02.26.) A Berentei Településüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megalakításáról, az ügyvezetői tisztség betöltéséről, valamint a BMESZ intézményvezetői megbízásáról szóló 32/2015.(I.29.) határozat módosítása

hatályos

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Berentei Településüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megalakítására, az ügyvezetői tisztség betöltésére, valamint a BMESZ határozott idejű intézményvezetői megbízásról szóló 32/2015.(I.29.) határozat módosítására vonatkozó előterjesztést és azt az alábbiak szerint módosítja:

[1.] A. Az A.pontban szereplő BMESZ vezetői megbízást a testület 2015. május 31.-ig meghosszabbítja.
B. A testület 2015. május 31.-i hatállyal megszünteti a BTG és BMESZ kv.-i szerveket egyidejűleg 2015. június 1.-i hatállyal létrehozza a Berentei Településüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot, a Kjt 25/A. § (7) bekezdésére tekintettel. A költségvetési szervek munkavállalók jogutódlással kerülnek a nonprofit kft állományába.
C. A testület a Berentei Településüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői feladatainak ellátásával Fekete Sándort bízza meg 2015. június 1-től 2017. május 31.-ig.
Munkabérét 300 000 Ft/hó alapbérben és 100 000 Ft/hó prémium összegben határozza meg
A határozat többi pontjai nem változnak.

felelős:alpolgármester, jegyző, PFB elnök
határidő:folyamatosan illetve 2015. május 31.

2015. évi határozatok