berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2015)

680/2015 (11.26.) A 2015. évi költségvetés előirányzat módosításának jóváhagyása

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő - testülete megtárgyalta a Berentei Közös Önkormányzati Hivatal pótelőirányzat biztosítás tárgyú előterjesztést

[1.] A képviselő testület a Berentei Közös Önkormányzati HIvatal személyi juttatások előirányzatára a már elfogadott önkormányzati forráson felül 2.502 e Ft pótlólagos pénzeszközt biztosít az önkormányzat általános tartalékkerete terhére.
Felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat módosítását a III. Éves előirányzat módosítás között szerepeltesse.

felelős:Polgármester, Pü. Főmunkatárs
határidő:azonnal

» A határozathoz tartozó melléklet

2015. évi határozatok