berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2015)

681/2015 (11.26.) A BorsodChem Zrt. és Berente település TRT módosításához szükséges főépítész megbízása

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő - testülete úgy határozott, hogy a BorsodChem Zrt. megkeresését követően Berente település TRT módosításához szükséges főépítészi feladatok ellátásával a Larchitetto Építésziroda Kft.-t ( 3525 Miskolc, Patak u. 10.) bízza meg.

[1.] A feladat ellátása során a főépítészi feladatok ellátásáért 600 e Ft + ÁFA díjat határoz meg Berente Község Önkormányzatának az általános tartalékkeret terhére.
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

felelős:Polgármester
határidő:azonnal

» A határozathoz tartozó melléklet

2015. évi határozatok