berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2015)

682/2015 (11.26.) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program jóváhagyása

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő - testülete úgy határozott, hogy jóváhagyja 10 fő részére a közfoglalkoztatási programot 2015.12.02-tól 2016.02.29.-ig. A közfoglalkoztatási program a BAZ. Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalának Munkaügyi Osztálya által 100%-ban támogatott.

[1.] A dolgozók részére béren kívüli támogatásként adható munkaösztönzést célzó étkezési utalvány fedezetére Berente Község Önkormányzata pótlólagos pénzeszközt biztosít az önkormányzat általános tartalékkerete terhére.

felelős:Polgármester, TG vezető
határidő:azonnal ill. folyamatos

» A határozathoz tartozó melléklet

2015. évi határozatok