berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2015)

683/2015 (11.26.) A 112/2015. (IV.8.) Kt, 114/2015. (IV.16.) Kt., 228/2015 (VI.23.) Kt., 271/2015. (VIII.26.), 275/2015. (IX.10.) Kt. határozatok visszavonása

hatályos

Berente Község Önkormányzat Képviselő - testülete visszavonja a BC Zrt. telek-, és építményadó önellenőrzés egyezség keretében történő lezárásáról szóló 112/2015. (IV.8.) önkormányzati határozatát, valamint az ezen határozat módosítására született 114/2015. (IV.16.) Kt., 228/2015. (VI.23.) Kt., 271/2015. (VIII.26.) 275/2015. (IX.10.) Kt. határozatait.

[1.] A képviselő testület felkéri az önkormányzat jegyzőjét, mint adóhatóságot, hogy az önellenőrzéssel kapcsolatos, azzal összefüggő feladatokban a jogszabályban foglaltak szerint járjon el.
Felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét, hogy a bC Zrt. vezetőivel a jövőbeli együttműködés érdekében kezdjen tárgyalásokat.

felelős:Polgármester, jegyző
határidő:azonnal

» A határozathoz tartozó melléklet

2015. évi határozatok