berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2015)

723/2015 (12.01.) Önkormányzati ingatlanok gázkazán cserére adott árajánlat elfogadása

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő - testülete megtárgyalta az előterjesztésben foglaltakat, melyet követően úgy határozott, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő Berente, Gagarin utca 8. 2/2. és a Berente, Gagarin utca 6. fsz.1. sz. alatti ingatlanok gázkazán cseréjére benyújtott ajánlatok közül a legalacsonyabb ajánlatot adó a (273.390,- Ft/ ingatlan) Liva József gáz- és vízvezetékszerelő kisiparost ( 3528 Miskolc, Fövenyszer utca 83.) bízza meg.

[1.] Egyben felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
A gázkazánok cseréjének díját az Önkormányzat a 2015. évi költségvetés általános tartalékkeret terhére valósítja meg.

felelős:Polgármester
határidő:azonnal

» A határozathoz tartozó melléklet

2015. évi határozatok