berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2015)

724/2015 (12.01.) Berente Község háztartásainak 2015. évi karácsonyi pénzbeli támogatására anyagi fedezet biztosítása

hatályos

1.) Berente Község Önkormányzatának képviselő - testülete megtárgyalta Roza László István polgármester előterjesztését, és úgy határoz, hogy:

[1.] - a berentei állandó lakcímmel, tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen Berentén élő háztartások,
- amely háztartás lakhatási-, és lakhatási támogatást kiegészítő önkormányzati támogatásban részesül,
- amely háztartásnak (kérelmező) folyamatban lévő lakhatási-, és lakhatási támogatást kiegészítő önkormányzati támogatás elbírálása van folyamatban.
A támogatás összege: 40.000,- Ft/háztartás/, azaz negyvenezer forint.
2.) A támogatás egyrészt a 2015. évre tervezett települési támogatások maradványa biztosítja a 2015. évi önkormányzati költségvetés települési támogatás előirányzatként az általános tartalék keret terhére.
3.) A támogatások kifizetése elsősorban a pénztárban történő felvétellel történik 2015. december 21. napján.
4.) A képviselő - testület a pénzügyi ügyintézőt kéri, hogy a határozat tartalmát vegye figyelembe a következő költségvetési rendelet módosításakor.

felelős:Polgármester, Pü. ügyintéző
határidő:2015.12.21.

» A határozathoz tartozó melléklet

2015. évi határozatok