berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2015)

725/2015 (12.01.) Díszkivilágítás bővítésének elfogadása

hatályos

Berente Község Önkormányzatának képviselő - testülete úgy határozott, hogy jóváhagyja a karácsonyi díszkivilágítás bővítését a BMESZ kivitelezésében. Elfogadja a 20 db díszkivilágítás költségét, melynek összege 350 e Ft.

[1.] A díszkivilágítás költségének díjához szükséges fedezetet a 2015. évi költségvetés tatalékkeret terhére biztosítja, melyet a BMESZ részére finanszírozásként teljesít.

felelős:Polgármester, BMESZ vezető
határidő:azonnal

2015. évi határozatok