berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2015)

727/2015 (12.17.) Berente Község Önkormányzatának 723/2015.(XII.01.) határozatának módosítása

hatályos

Berente Község Önkormányzatának képviselő - testülete megtárgyalta a Gagarin utca 6. fsz/1. sz. bérlakás gázkazán csere összegének jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta

[1.] Berente Község Önkormányzatának képviselő - testülete úgy határoz, hogy a 723/2015.(XII.01.) határozatát módosítja, az abban foglalt összeget 189 730 Ft-tal megemeli, amely így elengedő a Gagarin utca 6. fsz./1. sz. bérlakás teljes gázkazán cseréjére ( tervezéssel, teljes kéménybéléssel).
A képviselő testület felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét, hogy a módosító határozatot követően a vállalkozóval a szerződést kösse meg.

felelős:Polgármester, Jegyző
határidő:azonnal

» A határozathoz tartozó melléklet

2015. évi határozatok