berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2015)

729/2015 (12.17.) Berente Község Önkormányzata 83/2014. (IV.24.), 470/2014. (XII.12.), 5/2015. (I.21.), 32/2015. (I.29.), 67/2015. (II.16.), 173/2015. (V.28.) önkormányzati határozatok módosítása, valamint intézményvezetői megbízás adása, és pályázat kiírása

hatályos

Berente Község Önkormányzat Képviselő - testülete visszavonja Berentei Település üzemeltetési Nonprofit Kft. létrehozásáról szóló 83/2014. (IV.24.), 470/2014. (XII.12.), 5/2015. (I.21.), 32/2015. (I.29.), 67/2015. (II.16.), 173/2015. (V.28.) önkormányzati határozatait, valamint módosítja a 202/2015. (VI.18.) önkormányzati határozatát

[1.] 1. A 202/2015. (VI.18.) határozatban foglalt 2015. július 23. határidőt a végrehajtás tekintetében 2016. június 30. napjára módosítja.
2. A képviselő - testület felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét, hogy a BMESZ intézményvezetőjét tájékoztassa, valamint az intézményi feladatok átszervezése érdekében a szükséges cselekvési tervet készítse, és küldje meg az intézményvezető részére.
3. A képviselő testület felhatalmazza a BMESZ intézményvezetőjét, hogy az intézmény átszervezése érdekében a cselekvési tervet első ütemben 2016. január 10. napjáig, azt követően folyamatosan a határidők betartásával hajtsa végre.
4. A képviselő - testület ismételten pályázatot ír ki a Berentei Műszaki Ellátó Szervezet intézményvezető ( magasabb vezető) megbízás ellátására, melynek benyújtási határideje 2016. március 10. napja.
A képviselő - testület Fekete Sándor intézményvezetői megbízását a pályázat elbírálásáig, de legkésőbb 2016. március 31. napjáig meghosszabbítja.
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a kormányzati személyügyi igazgatási feladatok ellátó szerv ( Nemzeti Közigazgatási Intézet) internetes oldalán, valamint Berente Község Önkormányzat honlapján gondoskodjon a pályázati felhívás közzétételéről.
Felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét, hogy az intézmény biztonságos működése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

felelős:polgármester, jegyző, intézményvezető
határidő:azonnal, de legkésőbb 2016. június 30.

2015. évi határozatok