berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2015)

730/2015 (12.17.) Berente Község Önkormányzatának önkormányzati épületeinek energetikai tanúsítására vonatkozó árajánlat elfogadása

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő - testülete megtárgyalta a Berentei Művelődési Központ, Egészségügyi Központ, és a Berentei Közös Önkormányzati Hivatal székhelyére vonatkozóan beérkezett -energetikai tanúsításukra vonatkozó- árajánlatot, és a PVnap energia Kft.-al (3529 Miskolc,Bezerédi u. 35. sz.) szerződést köt a tanúsítványok elkészítésére.

[1.] A tanúsítvány elkészítésének díját, melynek összege bruttó 199.390,- Ft a 2015. évi általános tartalékkeret terhére biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét, hogy a megbízási ( vállalkozási) szerződést kösse meg.

felelős:polgármester, jegyző
határidő:azonnal

2015. évi határozatok