berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2015)

731/2015 (12.17.) A Berente Nagykötél oldali tározó működtetése a Berentei Település Gondnokság intézménye útján

hatályos

1. Berente Község Önkormányzatának képviselő - testülete a Berente Nagykötél oldali tározót 2016. január 01. napjától a Berentei Település Gondnokság - Berente Község Önkormányzata által fenntartott intézménye- útján kívánja működtetni.

[1.] 2. A képviselő - testület felhatalmazza a polgármestert és az intézmény vezetőjét, hogy a szükséges intézkedéseket - pl.: üzemeltetési engedély módosítása, belső szabályozók kialakítása - tegyék meg.
Az eljárás díját - 92.440,- Ft - az önkormányzat 2015. évi általános tartalékkeret terhére biztosítja.

felelős:polgármester, a végrehajtásért felelős: intézményvezető
határidő:azonnal, ill. folyamatos

2015. évi határozatok