berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2015)

733/2015 (12.17.) A KBTF Közép - Borsodi Területfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságba új tagként veló belépés

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő - testülete megtárgyalta az előterjesztést, és az alábbi döntést hozza:

[1.] 1. Berente Község Önkormányzatának Képviselő - testülete elhatározza, hogy a KBTF Közép - Borsodi Területfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságba ( Székhelye: 3780 Edelény, Borsodi út 2. földszint; cégjegyzékszáma:05-09-028342) új tagként belép.
2. Képviselő - testület úgy dönt, hogy a Kft.-be 100.000,- Ft üzletrész létesítésével lép be, melyhez költségvetésében a fedezet rendelkezésre áll.
3. A képviselő - testület tagként történő belépéséhez kijelenti, hogy a társasági szerződés rendelkezéseit magára nézve kötelezőként elfogadja, továbbá a társasági szerződés módosítását a határozat 1. mellékleteként jóváhagyja.
4. Képviselő - testület kötelezettséget vállal a belépéssel egyidejűleg teljesítendő törzstőke emelés 15 napon belüli rendelkezésre bocsátására a társaság bankszámlájára való utalással.
5. Jóváhagyja, hogy az üzletrészt Berente Község Önkormányzata képviseletében eljárva a polgármester képviselje.
6. Képviselő - testület a határozat 2. számú mellékleteként jóváhagyja az alapító tagokkal, valamint a csatlakozó tagokkal kötendő Szindikátusi Szerződést azzal, hogy a szindikátusi szerződés a belépő Önkormányzat tekintetében a társaságban való tagság megszerzésének bejegyzésével lép hatályba.
7. Képviselő - testület a határozat mellékleteként a Kft.-vel kötendő együttműködési megállapodást a határozat 3. mellékleteként jóváhagyja.
8. Képviselő - testület felhatalmazza a polgármestert a szerződések és a megállapodás aláírására, valamint elrendeli a 100.000,- Ft összegű törzstőke utalását a Kft. részére.

felelős:polgármester
határidő:2015. december 31.

2015. évi határozatok