berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2015)

734/2015 (12.17.) A Szent Borbála Idősek Otthona intézményvezetői feladatainak ellátása

hatályos

Berente Község Önkormányzat Képviselő - testülete úgy határozott, hogy a Szent Borbála Idősek Otthona Intézmény magasabb vezetői feladatainak ellátására, az intézményvezetői pályázati eljárás eredményes lefolytatásáig, de legkésőbb március 31. napjáig meghosszabbítja Szilágyi Gabriella megbízott intézményvezető megbízását. Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján történik, a garantált illetmény és pótlékok alkalmazásával.

[1.]

felelős:polgármester, végrehajtást végzi: személyügyi főtanácsos
határidő:folyamatos, az intézményvezetői álláshely betöltéséig

2015. évi határozatok