berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2015)

735/2015 (12.17.) Berente Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2016. évi munkatervének jóváhagyása

hatályos

Berente Község Önkormányzata Képviselő - testülete a Képviselő - testület 2016. évre vonatkozó munkatervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. Megbízza a polgármestert, hogy a munkaterv közzétételéről és végrehajtásáról gondoskodjon.

[1.]

felelős:polgármester
határidő:azonnal és 2016. évben folyamatos

2015. évi határozatok