berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2015)

736/2015 (12.17.) Szakrendelések biztosítása, a járó beteg egészségügyi szakellátás nyújtása

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő - testülete megtárgyalta a járó beteg egészségügyi szakellátás szolgáltatás nyújtására vonatkozó előterjesztést, és az alábbiak szerint határozott:

[1.] 1. Berente Község Önkormányzatának Képviselő testülete 2016. évben is biztosítani kívánja a településen a járó beteg egészségügyi szakellátás szolgáltatást.
2. Az ellátáshoz szükséges asszisztensek megbízási jogviszonyának 2016. január 01. napjától 2016. február 29. napjáig történő megkötéséhez hozzájárul.
3. A feladatellátás biztosításához szükséges személyi juttatások fedezetét a 2016. évi költségvetésben biztosítja.
A képviselő testület felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét, hogy a megbízási szerződéseket kösse meg, valamint a szükséges fedezetet az önkormányzat 2016. évi költségvetésében szerepeltesse.

felelős:polgármester
határidő:azonnal, ill. folyamatos

2015. évi határozatok