berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2015)

737/2015 (12.17.) Szakrendelések biztosítása a járó beteg egészségügyi szakellátás szolgáltatás nyújtása

hatályos

Berente Község Önkormányzatának képviselő - testülete megtárgyalta a járó beteg egészségügyi szakellátás szolgáltatás nyújtására vonatkozó javaslatot. Az ellátáshoz szükséges asszisztensek megbízási jogviszonyának 2016. január 01. napjától 2016. március 31. napjáig történő megkötéséhez nem járul hozzá.

[1.]

felelős:polgármester
határidő:

2015. évi határozatok