berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2020)

1/2020 (01.30.) A Képviselő - testület 2020. évre vonatkozó munkatervének elfogadása

hatályos

Berente Község Önkormányzata Képviselő - testülete a Képviselő - testület 2020. évre vonatkozó munkatervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

[1.] Megbízza a polgármestert, hogy a munkaterv közzétételéről és végrehajtásáról gondoskodjon.

felelős:Polgármester
határidő:azonnal és 2020. évben folyamatos

2020. évi határozatok