berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2020)

100/2020 (09.22.) Földhaszonbérleti szerződés jóváhagyása

hatályos

Berente Község Önkormányzata Képviselő - testülete az Önkormányat és Tóth Viktor János ( 3770 Sajószentpéter, Hazafias út 40.) között a Berente 1524,, 1525. hrsz. ingatlanok vonatkozásában megkötésre kerülő földhaszon bérleti szerződést a mellékelt tartalommal jóváhagyja,

[1.] A Képviselő - testület felkéri a polgármestert, hogy a szerződést az Önkormányzat nevében aláírásával lássa el, és gondoskodjon az egyéb szükséges intézkedések megtételéről.

felelős:Polgármester
határidő:azonnal, folyamatos

2020. évi határozatok