berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2020)

101/2020 (09.22.) Bérleti szerződés jóváhagyása

hatályos

Berente Község Önkormányzata Képviselő - testülete az Önkormányzat és Exclusive Prima Catering Vendéglátó Kft. (székhely: 3704 Berente, Petőfi Sándor utca 48.) között a Berente Művelődési Ház és Könyvtár székhelyépüetében található büfé helyiség vonatkozásában megkötésre kerülő bérleti szerződést a mellékelt tartalommal jóváhagyja.

[1.] A Képviselő - testület felkéri a polgármestert, hogy a szerződést az Önkormányzat nevében aláírásával lássa el és gondoskodjn az egyéb szükséges intézkedések megtételéről.

felelős:Polgármester
határidő:azonnal, folyamatos

2020. évi határozatok