berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2020)

103/2020 (09.22.) Az életbiztosítással kapcsolatos feljelentés megtétele

hatályos

Berente Község Önkormányzata Képviselő - testülete úgy határozott, hogy az önkormányzatunk előző polgármestere által képviselő - testületi jóváhagyás nélkül megkötött életbiztosítási szerződés ügyében felkéri Nyeste József, jelenlegi polgármestert, hogy az ügyben feljelentéssel éljen a nyomozóhatóság felé, illetőleg tegye meg az egyéb szükségessé váló intézkedéseket.

[1.] A Képviselő - testület felkéri továbbá Nyeste József, jelenlegi polgármestert, hogy az életbiztosítások további díjfizetési kötelezettségének ne tegyen eleget, a szerződéseket szüntesse meg.

A Képviselő - testület megbízza a polgármestert, hogy kérjen ügyvédi segítséget és gondoskodjon az egyéb szükséges intézkedések megtételéről.

felelős:Polgármester
határidő:azonnal

2020. évi határozatok