berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2020)

2/2020 (01.30.) Nyeste József polgármester 2020. évi szabadságának megállapításáról, ütemezéséről

hatályos

1. Berente Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján megállapítja, hogy Nyeste Józef polgármester által 2019. évben megállapított 8 nap szabadságból igénybe vett szabadság mértéke: 3 nap.

[1.] 2. A Képviselő - testület megállapítja, hogy a polgármester 2020. évi szabadságának mértéke összesen: 44 nap, az alábbiak szerint:
2019. évről áthozott (2019. évben ki nem vett szabadság mértéke):5 nap
2019. évi alapszabadság mértéke: 39 nap

3. A Képviselő - testület a polgármester 2. pontban meghatározott szabadságának felhasználását a határozat mellékletét képező ütemterv szerint hagyja jóvá.

felelős:Jegyző a nyilvántartás vezetéséért, Aláírásáért: GPÜB elnök
határidő:értelem szerint, ill. 2020.12.31.

2020. évi határozatok