berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2020)

28/2020 (02.13.) A 2020. évre vonatkozó horgászrend elfogadása

hatályos

Berente Község Önkormányzata Képviselő - testülete az előterjesztést megtárgylta és új horgászrendet fogad el a 2020. évre.

[1.]

felelős:Jegyző
határidő:azonnal

2020. évi határozatok