berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2020)

3/2020 (01.30.) A Berentei Tündérkert Óvoda és Alacskai Kastélykerti Tagóvoda nyári nyitva - zárva tartási rendjének jóváhagyása, a 2020/2021 nevelési év Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása

hatályos

Berente Község Önkormányzata Képviselő - testülete úgy határozott, hogy a Berentei Tündérkert Óvoda és Alacskai Kastélykerti Tagóvoda nyári zárva tartási ideje: Berentei Tündérkert Óvodában: 2020.07.01.-2020.07.31. Alacskai Kastélykerti Tagóvodában: 2020.08.01.-2020.08.31.

[1.] Óvodai beiratkozás ideje: A Bernetei Tündérkert Óvodában és az Alacskai Kastélykerti Tagóvodában a következő időpontokban történik: 2020. április 27-én és április 28-án 08:00-16:00 óráig

felelős:Intézményvezető
határidő:azonnal

2020. évi határozatok