berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2020)

31/2020 (02.13.) Az "Aki a múltját nem ápolja jövője sincsen" II. Alacskai - Berentei Sokadalom megnevezésű pályázat előfinanszírozása

hatályos

Berente Község Önkormányzata Képviselő - testülete úgy határozott, hogy Alacska Község Önkormányzat és Berente Község Önkormányzata részvételével megvalósuló "Aki a múltját nem ápolja jövője sincsen" II. Alacskai - Berentei Sokadalom megnevezésű pályázat teljesítése céljából vállalja Alacska Község Önkormányzat részére megállapított vissza nem térítendő támogatás - amely 8.662.670 Ft- előfinanszírozását.

[1.] A Képviselő - testület az előfinanszíozás feltételeként határozza meg, hogy Alacska Község Önkormányzat vállalja a vissza nem térítendő támogatás számlájára utalást követően, az előfinanszírozott összeg Berente Község Önkormányzata részére történő azonnali átutalását.

A Képviselő - testület felhatalmazza a Polgármestert az önkormányzatok közötti megállapodász aláírására.

felelős:Polgármester
határidő:folyamatos

2020. évi határozatok