berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2020)

35/2020 (02.27.) Berente Község Településszerkezeti terve

hatályos

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 9/B. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alpján következő határozatot hozza:

[1.] 1./ A Képviselő - testület a határozat alábbi mellékleteinek megfelelően elfogadja Berente Község Területrendezési Tervét:
1. melléklet Berente Község Településszerkezeti Terve M=1:4000
2. melléklet A településszerkezeti terv leírása
3. mellklet Változások
3.1. Változások bemutatása M=1:15 000
3.2. Változások leírása
4. melléklet A település területi mérlege
5. melléklet A területrendezési tervvel való összhang igazolása
6. melléklet: A biológiai aktivitásérték számítási eredménye

2./ Berente Község Önkormányzata Képviselő - testülete jelen határozat jóváhagyásával egyidejűleg Berente Község 198/2011. (VIII.25.) Kt. határozattal jóváhagyott Településszerkezeti Tervét hatályon kívül helyezi.

felelős:Polgármester
határidő:azonnal

2020. évi határozatok