berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2020)

4./2020 (01.30.) Az Önkormányzat tulajdonát képező Berente, Kandó Kálmán utca 2. (72/1. hrsz.) szám alatti 560 m2 alapterületű lakóház, udvar megjelölésű ingatlan licit eljárás útján történő értékesítése

hatályos

Berente Község Önkormányzata Képviselő . testülete önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2013. (IV.8.) önkormányzati rendelet alapján az alábbi forgalomképes ingatlant a Horizont Ingatlanközvetítő Iroda és Hitelcentrum ingatlan piaci értékbecsléséban szereplő értéken, liit eljárás útján kívánja értékesíteni:

[1.] Ingatlan: Berente, Kandó Kálmán u. 2.
Hrsz.: 72/1. Hrsz.
Területe: 560 m2
Kikiáltási ár: 9.700.000,-Ft bruttó vételár

A Képviselő - testület a licit tárgyaláskiírását a mellékelt licit tárgyalási felhívásban szereplő feltételekkel, valamint a licit tárgyalásra való jelentkezési lappal együtt fogadja el.

A Képviselő - testület felkéri a jegzőt, hogy a licit eljárás megindításáról és lefolytatásáról gondoskodjon.

felelős:Jegyző
határidő:2020.03.31.

2020. évi határozatok