berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2020)

42/2020 (02.27.) A kertészkedéshez szükséges szaporítóanyagok biztosítása

hatályos

Berente Község Önkormányzat Képviselő - testülete megtárgyalta és elfogadta a kertészkedéshez szükséges szaporító anyagok biztosítását.

[1.] Kertészkedéshez szükséges szaporító anyagok biztosítására jogosult kérelmére az a berentei lakóhellyel rendelkező 18. életévét betöltött lakos jövedelemvizsgálat nélkül, akinek a tulajdonában vagy tartós használatában kertészkedésre alkalmas ingatlan van, vagy lakástulajdonos.

A táámogatás egységesen 6.500 Ft/év (háztartásonként egy jogosult részére) értékű szaporító anyag, mely a kéréstől függően vetőmeg, vetőgumó, facsemete vagy virág lehet. A támogatásra az igényeket folyó év március 6-ig a Településgondnokságnál lehet benyújtani. A határidő jogvesztő.

Felkéri a Képviselő - testület, hogy a szaporító anyagok beszerzése ésszétosztása az érintettek részére a Településgondnokság gondoskodjon.

felelős:Polgármester
határidő:2020.03.31.

2020. évi határozatok