berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2020)

47/2020 (02.27.) Lövei Sándor Berente, József Attila út 8. szám alatti lakos kérelmének elutasítása

hatályos

Berente Község Önkormányzata Képviselő - testülete megtárgyalta Lövei Sándor Berente József Attila út 8. szám alatti lakos kérelmét, és úgy határozott, hogy az ingatlan melletti területet nem kívánja bérbe adni.

[1.]

felelős:Polgármester
határidő:azonnal

2020. évi határozatok