berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2020)

49/2020 (02.27.) A 298/2019. (X.28.) határozat módosítása

hatályos

Berente Község Önkormányzata Képviselő - testülete a polgármester illetményét úgy módosítja, hogy azt 398.900 Ft/hó összegben, költségtérítését 59.800 Ft/hó összegben állapítja meg.

[1.]

felelős:Jegyző
határidő:azonnal

2020. évi határozatok