berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2020)

5/2020 (01.30.) A Barcika Art. Kft. 2020. évi uszoda szolgáltatás vásárlása, illetve a keretösszeg meghatározása

hatályos

Berente Község Önkormányzata Képviselő - testülete úgy határozott, hogy a Barcika Art. Kft.- től 2020. évben uszodai szolgáltatást vásárol 2.000.000 Ft keretösszeg erejéig.

[1.]

felelős:Polgármester
határidő:azonnal

2020. évi határozatok