berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2020)

53/2020 (03.12.) A köztisztviselők 2020. évi teljesítmény - követelményeinek megállapítása alapjául szolgáló szervezeti célok meghatározása

hatályos

Berente Község Önkormányzata Képviselő - testülete a Berentei Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2020. évi teljesítmény - követelményeinek megállapítása alapjául szolgáló szervezeti célokat a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint állapítja meg.

[1.] A Képviselő - testület felkéri a jegyzőt, hogy a meghatározott teljesítménycélok alapján 2020. március 31-ig dolgozza ki a köztisztviselőkkel szemben az egyéni teljesítmény - követelményeket.

felelős:Jegyző
határidő:2020.03.31.

2020. évi határozatok