berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2020)

54/2020 (03.12.) Az Önkormányzat tulajdonát képező Berente, Bajcsy - Zsilinszky utca 139. hrsz. alatti 18 m2 alapterületű kivett garázs, udvar megjelölésű ingatlan licit eljárás útján történő értékesítése

hatályos

Berente Község Önkormányzat Képviselő - testülete az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2013. (IV.8.) önkormányzati rendelet alapján az alábbi forgalomképes ingatlant a Horizont Ingatlanközvetítő Iroda ésHitelcentrum ingatlan piaci értékbecslésében szereplő értéken, licit eljárás útján kívánja értékesteni:

[1.] Ingatlan: Berente, Bajcsy - Zsilinszky utca 139. hrsz.
Hrsz.: 139. hrsz.
Területe: 18 m2
Kikiáltási ár: 700.000,-Ft bruttó vételár

A Képviselő - testület a licit tárgyalás kiírását a mellékelt licit tárgyalási felhívásban szereplő feltételekkel, valamint a licit tárgyalásra való jelentkezési lappal együtt fogadja el.

A Képviselő - testület felkéri a jegyzőt, hogy a licit eljárás megindításáról és lefolytatásáról gondoskodjon.

felelős:Jegyző
határidő:azonnal és folyamatos

2020. évi határozatok