berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2020)

56/2020 (07.02.) A Szent Borbála Idősek Otthona működtetésének átadása

hatályos

Berente Község Önkormányzata Képviselő - testülete a kérdés megtárgyalását követően úgy döntött, hogy a Szent Borbála Idősek Otthona (Berente, Ady Endre utca 7-11.) önkormányzati intézmény működtetését a Tiszáninneni Református Egyházkerület (TIREK) részére átadja.

[1.] Az átadással kapcsolatos részletek megtárgyalására és megállapodás megkötésére a későbbiekben kerül sor.

A Képviselő - testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Tiszáninneni Református Egyházkerülettel a Szent Borbála Idősek Otthona átadására vonatkozóan a szükséges tárgyalásokat folytassa le és a megállapodás tervezetét a Képviselő - testület elé terjessze elő.

felelős:Polgármester
határidő:2020.09.30.

2020. évi határozatok