berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2020)

58/2020 (07.02.) A Szent Borbála Idősek Otthona Szervezeti és Működési Szabályzatáról és Házirendjéről

hatályos

Berente Község Önkormánzata Képviselő - testülete a kérdés megtárgyalását követően úgy döntött, hogy a Szent Borbála Idősek Otthona Szervezeti és Működési Szabályzatát és Házirendjét mellékelt tartalommal elfogadja.

[1.]

felelős:Intézményvezető
határidő:azonnal

2020. évi határozatok