berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2020)

72/2020 (07.29.) A helyi önkormányzat 2020. évi " Közművelődési érdekeltségnövelő " pályázaton való részvétel

hatályos

Berente Község Önkormányzata Képviselő - testülete a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról szóló 4/2004. (II.20.) NKÖM rendelet alapján az alábbi határozatot hozta:

[1.] A Képviselő - testület:
1) a közművelődési intézmények részére kiírt érdekeltségnövelő pályázaton részt vesz a Berentei Művelődési Ház és Könyvtár nagyterme parkettájának felújítása céljából

2) az intézmény jóváhagyott költségvetésén felül 700.000 Ft összeget biztosít önerőként a pályázathoz

3) kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázaton elnyert és az önkormányzat által felajánlott összeget a Berentei Művelődési Ház és Könyvtár endelkezésére bocsájtja

4) Felkéri a község Polgármesterét, hogy gondoskodjon a pályázat elkészítéséről és határidőre történő benyújtásáról a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága útján a Minisztérium felé.

felelős:Polgármester, Alpolgármester
határidő:azonnal

2020. évi határozatok