berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2020)

76/2020 (07.29.) A Szent Borbála szobor és bányászati emléktábla közterületi elhelyezéséről

hatályos

Berente Község Önkormányzatának képviselő - testülete úgy határozott, hogy a Szent Borbála Idősek Otthona épületéről eltávolításra kerülő Szent Borbála szobrot és bányászati emléktáblát közterületen, a település főterén helyezi el.

[1.] A kivitelezés végrehajtásával a Településgondnokságot bízza meg a képviselő - testület, a feladat megvlósítására 100.000 Ft összeget biztosít.

A képviselő - testület felkéri a polgármestert és az alpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

felelős:Polgármester, Alpolgármester
határidő:azonnal, folyamatos

2020. évi határozatok