berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2020)

77/2020 (07.29.) Árajánlat bekéréséről a Forgalomtechnikai terv és diszpozíciós vázlat elkészítése érdekében

hatályos

Berente Község Önkormányzatának képviselő - testülete úgy határozott, hogy Berente Község Forgalomtechnikai tervének és az ennek alapjául szolgáló diszpozíciós vázlat elkészítése érdekében megfelelő szakképzettséggel rendelkező tervező szakember árajánlatát kéri.

[1.] A Képviselő - testület felkéri a polgármestert és az alpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

felelős:Polgármester, Alpolgármester
határidő:azonnal

2020. évi határozatok