berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2020)

78/2020 (07.29.) A lakásbérleti szerződések hatályának meghosszabbításáról

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő - testülete Berente Község Önkormányzata Polgármesterének 11/2020. (IV.20.) határozatát felülvizsgálta és úgy határozott, hogy a lejárt lakásbérleti szerződések hatályáz 2020. december 31. napjáig meghosszabbítja.

[1.] A Képviselő - testület felkéri a polgármestert és az alpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

felelős:Polgármester, Alpolgármester
határidő:azonnal

2020. évi határozatok