berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2020)

79/2020 (08.06.) Feladatellátási szerződés jóváhagyása

hatályos

Berente Község Önkormányzata Képviselő - testülete a Szent Borbála IDősek Otthona átadására és további működtetésére vonatkozóan az Önkormányzat és a Tiszáninneni Református Egyházkerület között létrejövő feladatellátási szerződést megtárgyalta és azt a melléklet szerinti módosított tartalommal elfogadja.

[1.] A képviselő - testület felkéri a polgármestert hogy a feladatellátási szerződést az Önkormányzat nevében aláírásával lássa el és fondoskodjon a további szükséges intézkedések megtételéről

felelős:Polgármester
határidő:azonnal, folyamatos

2020. évi határozatok