berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2020)

80/2020 (08.06.) Ingó- és ingatlan használati megállapodás elfogadása

hatályos

Berente Község Önkormányzata Képviselő - testülete a Szent Borbála Idősek Otthona átadására és további működtetésére vonatkozóan az Önkormányzat és a Tiszáninneni Református Egyházkerület között létrejövő ingó- és ingatlanhasználati megállapodást megtárgyalta és azt az előterjesztésben foglaltakkal mindennel megegyező tartalommal elfogadja.

[1.] A képviselő - testület felkéri a polgármestert, hogy az ingó- és ingatlanhasználati megállapodást az Önkormányzat nevében aláírásával lássa el és gondoskodjon a további szükséges intézkedések megtételéről.

felelős:Polgármester
határidő:azonnal, folyamatos

2020. évi határozatok