berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2020)

81/2020 (08.06.) Fenntartói közös kérelem benyújtása

hatályos

Berente Község Önkormányzata Képviselő - testülete a Szent Borbála Idősek Otthona további működtetésére vonatkozóan a Tiszáninneni Református Egyházkerülettel együttesen kérelmet nyújt be az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Ügyekért Felelős Államtitkárságához.

[1.] A képviselő - testület felkéri a polgármestert, hogy a fenntartói közös kérelmet az Önkormányzat nevében aláírásával lássa el és gondoskodjon a további szükséges intézkedések megtételéről.

felelős:Polgármester
határidő:azonnal, folyamatos

2020. évi határozatok