berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2020)

82/2020 (08.06.) A települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatására pályázat benyújtása és a vállalt önerő összege

hatályos

Berente Község Önkormányzat Képviselő - testülete a települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásra igényt nyújt be 178 m3 mennyiségben kemény lombos tűzifára. A szükséges önerőt 226.060 Ft összegben az önkormányzat 2020. évi költégvetéséről szóló önkormányzati rendeletében meghatározott tartalékkeret terhére biztosítja.

[1.] A tűzifa szállításából származó költségek az önkormányzatot terhelik, egyben kijelenti, hogy a tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.

A pályázatban vállalt szállítás költségeit a Képviselő - testület Berente Község Önkormányzata Képviselő - testületének a 2020. évi kötségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében meghatározott tartalékkeret terhére biztosítja. A Képviselő - testület a pályázati adatlap tartalmával, az abban foglalt nyilatkozattal egyetért.

A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati adatlap eláírására és a pályázat benyújtására.

felelős:Polgármester
határidő:2020.08.31.

2020. évi határozatok