berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2020)

83/2020 (08.06.) Berentei Horgásztó T2 kútjának tisztítása és búvárszivattyú kimentése tárgyú beszerzési eljárás nyertes kivitelezőjének kiválasztása

hatályos

Berente Község Önkormányzata Képviselő - testülete a Berente Horgásztó T2 kútjának tisztítása és búvárszivattyú kimentése tárgyú beszerzési eljárásra beérkezett ajánlatokat megtárgyalta és a beszerzési eljárás nyertesévé nyilvánítja a GEOKOMPLEX Kft-t 1.075.000 Ft vállalási árral, amennyiben 4 munkanap tervezett időtartammal megvalósul. további npidíj esetén 220.000 Ft/nap+Áfa árral.

[1.] A képviselő - testület felkéri a polgármestert, hogy a beszerzési eljárás nyertesével a vállalkozási szerződést kösse meg és gondoskodjon a további szükséges intézkedések megtételéről

felelős:Polgármester
határidő:azonnal, folyamatos

2020. évi határozatok