berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2020)

84/2020 (08.06.) Szent Borbála Idősek Otthonában működő egészségügyi szakrendelések megszüntetése

hatályos

Berente Község Önkormányzata Képviselő - testülete a polgármester javaslatát megtárgyalta és úgy határozott, hogy a jelenleg a Szent Borbála Idősek Otthona épületében az Önkormányzat által működtetett egézségügyi szakrendelések további működtetését a Szent Borbála Idősek Otthona Tiszáninneni Református Egyházkerület (TIREK) részére történő átadásának napjával megszünteti.

[1.] A képviselő - testület felkéri a polgármestert, hogy a hozott döntésről az érintett szakorvosokat értesítse, a lakosságot tájékoztassa és gondoskodjon a további szükséges intézkedések megtételéről.

felelős:Polgármester
határidő:azonnal, folyamatos

2020. évi határozatok