berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2020)

85/2020 (08.06.) a Berentei Művelődési Ház és Könyvtár Alapító okiratának módosítása

hatályos

Berente Község Önkormányzata Képviselő - testülete az alábbi határozatot hozta:

[1.] A Képviselő - testület:
1) a Berentei Művelődési Ház és Könyvtár alapító Okiratát módosítja az előterjesztében leírtak szerint, azaz törli a foglalkoztatási jogviszony típusok közül a közalkalmazotti jogviszony kifejezést, és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXII. törvényre való hivatkozást.

2) felkéri Berente község jegyzőjét, hogy a változások a törzskönyvi nyilvántartásba vételét a törvény hatálybalépését követő 60 napon belül, azaz 2020. augusztus 30-ig, 2020. november 1-i hatályosulási időponttal végezze el, azaz kérelmezze a Magyar Államkincstár B.A.Z. Megyei Igazgatóságnak Államháztartási Irodájánál.

felelős:Dr. Szabó Zoltán jegyző
határidő:azonnal

2020. évi határozatok